Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Typologi for Adfærdsbaserede Markedsfejl

PROJEKTBESKRIVELSE

I 2016 gik iNudgeyou og Copenhagen Economics sammen om at udvikle en typologi for adfærdsbaserede markedsfejl for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med et afsæt i mikroøkonomisk teori om markedsfejl og inddragelse af adfærdsvidenskablige indsigter fik vi identificeret og analyseret en række adfærdsbaserede markedsfejl.

Resultatet var et teoretisk framework, der bidrager til en bedre forståelse af de markedsfejl, der kan opstå som følge af menneskelig irrationalitet og markedernes udnyttelse af denne. Vi udviklede derudover en række eksperimenter med det formål at belyse og afdække en række aspekter af adfærdsbaserede markedsfejl.

YDERLIGERE MATERIALE

Rapport

Blogpost om rapporten