BAR transport & engros

Ulykker ved jernbaner

BESKRIVELSE AF PROJEKT

Ifølge Psykiatrifonden udgør psykiske lidelser den største sygdomsbyrde i samfundet med 25 % i forhold til det samlede sygdomsbillede, og jernbaneindustrien er ingen undtagelse. Alvorlige ulykker og nærvedhændelser påvirker i høj grad lokomotivførernes psykiske arbejdsmiljø. BAR transport og engros har derfor ønsket at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø inden for jernbanetransport.

iNudgeyou har netop færdiggjort et projekt for BAR transport og engros med henblik på at reducere antallet af krydsninger af jernbanespor. Projektet havde til formål at forbedre lokomotivføreres psykiske arbejdsmiljø, da de i høj grad påvirkes af ulykker og nærvedhændelser.

Resultatet var et inspirationskatalog med løsningsforslag til reducering af forskellige typer af krydsninger. Industrien arbejder på nuværende tidspunkt videre med løsningsforslagene. 

 

Yderligere materiale

  • Rapport

 

SAMARBEJDSPARTNER