BAR transport & engros

Ulykker ved jernbaner

PROJEKTBESKRIVELSE

Kollisioner mellem toge og personer er den primære årsag til dødsulykker ved jernbaner i EU. Både dødsulykker og nærved hændelser påvirker i høj grad lokomotivførernes psykiske arbejdsmiljø, da disse oplevelser bl.a. kan medføre arbejdsrelateret stress, angst og søvnproblemer.

For at arbejde på at nedbringe risikoen for ulykker og nærved hændelser ved de danske jernbaner bad BAR transport og engros derfor iNudgeyou om, at udarbejde en analyse af den adfærd, der bidrager til problemstillingen samt udvikle nudges.

Fokus for projektet var, at:

  1. Reducere antallet af krydsninger af jernbanespor
  2. Reducere antallet af personer som bevæger sig for tæt på perronkanter
  3. Ændre personers adfærds, så der tages mere hensyn til lokomotivføreres psykiske arbejdsmiljø

Vi udarbejdede derfor først en adfærdsanalyse med henblik på at forstå og forklare den adfærd der udspiller sig ved jernbaner. Dette blev gjort med udgangspunkt i korte observationsstudier af adfærd, en række interviews med nøglepersoner i industrien, samt gennemgang af litteratur og forskning på området.

Med afsæt i adfærdsanalysen, og en forståelse for hvorfor den uhensigtsmæssig adfærd forekommer i en række kontekster, identificerede og udviklede vi nudges. En vigtig pointe er her, at der ikke eksisterer en one-size-fits-all løsning på den samlede problemstilling. Hvert nudge har derimod til formål at tackle kontekstspecifikke del-problemer; som eksempelvis personer der sidder på perronbænke, rejser sig, får overbalance og falder ned på skinnerne. Dette eksempel kan du læse mere om i vores blogpost her.

Den endelige rapport indeholder bekskrivelser af i alt 10 nudges, der hvert har potentiale for at kunne reducere ulykker og nærved hændelser ved jernbaner.

YDERLIGERE MATERIALE

Rapport

Brochure for Masterclass in Nudging

Thank you for your interest. We will send you an e-mail with the brochure.

Brochure for kurset Nudge din Kommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for kurset Nudging og det gode arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Nudging i Praktiken

Tack för ditt intresse. Vi skickar dig ett mail med broschyren.

X