Cases

Hvad er nudging?

Vil du gerne vide præcis hvad nudging er? I denne artikel gennemgår Pelle Guldborg Hansen destinktionen mellem nudge og nudging og de bagvedliggende etiske overvejelser man bør gøre inden man forsøger at påvirke andre menneskers adfærd og valg.

Nudge hospitalsgæsters håndhygiejne

På Gentofte hospital lykkedes det os at få 67% af gæsterne til at bruge håndsprit. Før vores intervention var det tal kun 3%.

Her kan du læse om eksperimentet på dansk.

Her kan du læse om eksperimentet på engelsk. 

 

Nudge passagerene i Københavns Lufthavn.

I Københavns Lufthavn forbedrede vi effektiviteten af toldslusen, ved at optimere passagerenes brug af udgange. Klik på rapporten og læs hvordan.

Nudge rygerne i Københavns Lufthavn

I Københavns Lufthavn brugte vi i 2013 handlingsanvisninger til at flytte rygerne væk fra dørene. 3 år senere vendte vi tilbage for at teste interventionen igen. Klik på rapporten for at læse mere.

 

Nudge: Stigning I Trafiksikkerhed Med Gaffatape

En forårsmorgen i 2016 faldt vores Junior Researchers over et problem de kunne løse. Så det gjorde de. Klik på videoen og se hvordan de fik styr på morgentrafikken med en rulle gaffatape og 2 kameraer.

Igangværende & tidligere projekter

Adfærdsbaserede Markedsfejl med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

iNudgeyou har startet et samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at identificere og analysere adfærdsbaserede markedsfejl. For at løfte opgaven er iNudgeyou og Copenhagen Economics gået sammen om at udvikle en ny adfærdstypologi, der skal bidrage til en bedre forståelse af de markedsfejl der kan opstå som følge af at de menneskelige tankeprocesser ikke altid er rationelle.

Er påbud bedre end forbud?

Efter at have observeret mere end 3.000 rygere i 3 måneder samt analyser af deres adfærd blev tre nudge-indgreb implementeret i udvalgte områder af Københavns Lufthavn. Resultatet var, at rygning i ryge-forbudt områder faldt med mere end 50 %.

Pop-up vindue øger opdatering af stamdata hos Virk.dk (Erhvervsstyrelsen)

Et pop-up-vindue som indeholdte virksomhedernes stamdata blev vist i alt 14,377 gange i løbet af en tre ugers forsøgsperioden. Af de brugere valgte 52,5% at bekræfte deres stamdata var korrekte, 41,6% trykkede på knappen “Rediger”, og blot 6% angav, at de ikke var ansvarlige for stamdata.

 

Selv topledere fejlbedømmer prisen på whiskey

Da vi spurgte danske topledere indtil whiskey priser, var det egentlige spørgsmål, om også de var modtagelige overfor anker-barrieren (anchor bias). Hvor godt tror du, de klarede sig?

iNudgeyou udfører sundheds eksperiment på buffet

Ved simple omrokeringer på buffeter ved servering af 500 topledere formåede vi at øge deres indtag af æble med 84% og minske deres indtag af kage med 30%.

Plate size matters

Vi mindskede madspild hos topledere til VL-døgnet ved blot en lille ændring, som havde en meget stor effekt. Vi mindskede deres tallerkenstørrelse med blot 3 cm, hvilket reducerede deres madspild med hele 26%. 

Nudging i supermarkedet

Vi har øget salget af frugt, grønt, økologiske produkter og lokale fødevarer i danske supermarkeder.