Nudging i praktiken

Heldagskurs i nudging

KOMMANDE KURSER I STOCKHOLM

Datum:
TBA

Plats: TBA

KOMMANDE KURSER I MALMÖ

Datum:
TBA

Plats: TBA

 

NÄSTA KURS STOCKHOLM

Datum: TBA
Plats: TBA

NÄSTA KURS MALMÖ
Datum: TBA
Plats: TBA

 

En kurs till dig som önskar att skapa hållbara och effektiva beteendeförändringar med hjälp av nudging. 

De senaste 40 åren av beteendevetenskaplig forskning har visat att vi människor inte alltid är fullt ut rationella. Detta leder till att vi tenderar till att fatta beslut som varken gynnar oss själva, våra kollegor eller i samhället i stort. Vi glömmer att svara på viktiga mail, vi undervärderar hur lång tid arbetsuppgifter tar och vi tar dagligen bilen till jobbet, trots att vi har lovat oss själva att cykla mer.

Val, både av det goda och det dåliga slaget, tas av alla människor överallt och hela tiden. Oavsett om det är på jobbet, i hemmet eller i mataffären. Vårt beteende är något som påverkar alla, vilket gör att insikt i detta har en avgörande betydelse för de flesta verksamheter – och det är här som nudging kommer in bilden.

Nudging, eller beteendedesign som några kallar det, är en effektiv metod att ändra på beteenden i en önskvärd riktning utan att använda sig av verktyg som piska eller morot. Istället använder man sig av kunskap om människans irrationalitet, till att påverka människors beteenden i en önskvärd riktning.

På kursen kommer du att få ta del av en vetenskaplig och evidensbaserad metod, som hjälper dig att identifiera och förstå de psykologiska faktorerna som dagligen påverkar vårt beteende. Du får dessutom en introduktion till den grundläggande teorin bakom nudging, och konkreta verktyg, så du själv kan börja använda metoden i ditt dagliga arbete.

Vårt mål med kursen Nudging i praktiken är att du lär dig de mest fundamentala insikterna och verktygen, så att du effektivt kan ändra på beteenden med hjälp av nudging.

 

VEM RIKTAR KURSEN SIG TILL?

Denna kurs riktar sig till för alla som på något vis arbetar med mänskligt beteende. Den uppmärksamma läsaren kanske minns att vi inledningen argumenterade för att mänskligt beteende är något som är av avgörande betydelse för de flesta verksamheter.

Vi vill därför tillåta oss att påstå att denna kurs är relevant för alla. Så länge du är intresserad av att lära hur nudging kan användas i ditt dagliga arbete, vågar vi säga att kursen är något för dig. Du arbetar exempelvis på/med:

  • Kommun, myndighet eller landsting
  • Kommunikations- eller reklambyrå
  • Miljö och hållbarhet
  • Personalansvar på en HR-avdelning
  • Politik och beslutsfattande
  • Ideella organisationer

 

FÖRUTSÄTTNING FÖR DELTAGANDE

Kursen är en introduktionskurs och är både relevant för dig som tidigare har bekantat dig med nudging och för dig som är helt ny. Det enda du ska vara beredd på är att bli utmanad.

 

OM iNUDGEYOU

iNudgeyou är en dansk verksamhet som grundandes 2010 av den ledande skandinaviska beteendeforskaren och nudging-experten Pelle Guldborg Hansen. Företaget har kontor i Köpenhamn och är Skandinaviens ledande experter i nudging – både teorin bakom samt hur man använder nudging i praktiken. Internationellt har iNudgeyou-teamet agerat som rådgivare till OECD, Världsbanken och EU-kommissionen. I Danmark har teamet genomfört flertalet projekt tillsammans med både offentliga institutioner och privata verksamheter. T.ex. med Copenhagen Airport, Maersk, och The Danish Business Authority.

 KURSINNEHÅLL

blank
Före kursstart
Redan en vecka innan kursstart mottager du ett förberedande kursmaterial, vilket ger dig den bästa möjliga förutsättningen för att du ska kunna lära dig att arbeta med nudging.
Vad är nudging?
Kursen inleds med att du får en introduktion till vad nudging är, och inte minst, vad det kan användas till.

Vi människor är inte alltid fullt ut rationella. Men som du kommer att lära dig på kusen, påverkas vårt beteende av en lång rad psykologiska faktorer. I vardagen orsakar vanligen dessa faktorer vad vi kallar för beteendeproblem. Nudging är ett tillvägagångsätt som adresserar beteendeproblem, genom att använda kunskap om mänsklig psykologi.

Beteendeproblem

Beteendeproblem är ett beteendemönster där människor gör något annat än vad de har goda skäl till att göra – sett utifrån deras egna perspektiv. På kursen kommer du att bli presenterad för verktyg som hjälper dig att identifiera och konkretisera beteendeproblem du dagligen möter.

Beteendeinsikter
Varför reagerar inte mina kunder på mina briljanta nyhetsbrev? Varför slänger invånarna i min hemstad skräp på gatan? Och varför ringer så många kunder till oss och söker information som finns tillgänglig på vår hemsida?

Svaret på dessa frågor, och många fler, kan du hitta i forskning innanför social socialpsykologi, kognitiv psykologi och beteendeekonomi. Under mer än 40 år har forskare innanför dessa områden samlat omfattande mängder av beteendeinsikter. Dessa insikter förklarar de psykologiska mekanismerna som gör att vi ibland fattar mindre bra beslut.

På kursen får du en introduktion till några av de mest fundamentala beteendeinsikterna, som är viktiga att känna till när du ska arbeta med nudging.

Från problem till lösning
En läkare skulle aldrig skriva ut medicin utan att ha undersökt patienten – ingen behandling utan diagnos. På samma sätt är det inte det inte meningsfullt att börja lösa beteendeproblem innan du förstår varför de uppstår.

Därför får du en introduktion till konkreta verktyg till att förstå beteendeproblem och dessutom identifiera vilka lösningar som är lämpliga till att lösa problemet.

Du får alltså en verktygslåda, som gör att du kan förstå och hantera de typ av beteendeproblem du möter i ditt dagliga arbete.

KOMMANDE KURSER I STOCKHOLM

Datum:
TBA

Plats: TBA

KOMMANDE KURSER I MALMÖ

Datum:
TBA

Plats: TBA

 

Vad säger våra tidigare kursdeltagare
“Väldigt bra upplägg med forskning som bas, konkreta exempel och övningar med engagerade kursdeltagare från både kommun och näringsliv som gav stort utbyte.”

Eva Sunnerås, kommunikatör, Helsingborgs stad

“Givande kurs med bra blandning av teori och praktiska tips.”

Mattias Bodin, projektledare, Jönköpings kommun

“Kursen var mycket givande och fullspäckad med konkreta exempel och smarta verktyg.”

Marie Aktö, chef marknad och kommunikation, Länsförsäkringar Östgöta

“Från teori till praktik. Dagen gick rekordfart i positiv bemärkelse.”

Martin Elofsson, projektledare stadsutveckling, COWI.

“Inser att lösningar inte behöver vara så krångliga och kosta massa pengar. Det gäller bara att tänka “utanför boxen”.”

Helene Ekner, CORA, Migrationsverket

 

 

Material

Kursmaterial

På kursen får du ett unikt kursmaterial, som kommer att göra att du får mer ut av dagen. Utöver det får du anteckningsblock och penna, så du behöver inte ta med något själv.

Vi har tidigare undervisat medarbetare från bland annat dessa verksamheter

Läs om våra andra kurser här

Masterclass i nudging

Workshops för företag

Shares
X