Att minska på vår energikonsumtion är en viktig del av pusslet för att motverka den globala uppvärmningen, och det blir allt mer märkbart att åtgärder som utformas har ett stort behov av att ta hänsyn till insikter om mänskligt beteende. Nudging är en användbar metod för att påverka beteenden och har i Sverige blivit särskilt uppmärksammat i samband med miljö- och hållbarhetsfrågor. Flertalet nudging-insatser har visat att man med mycket enkla medel kan främja miljövänliga beteenden, t.ex. som att minska på individers energianvändning. 

De senaste 40 åren av forskning inom beteendevetenskapen har visat att vi människor inte alltid är rationella och att vårt beteende är starkt påverkat av flertalet irrationella faktorer. Nudging är vetenskapen om hur man aktivt kan använda dessa faktorer till att påverka människors beteenden. Dvs. hur man systematiskt kan utveckla, testa och implementera beteendeinsatser, som utgår ifrån att vi människor har en begränsad förmåga till att agera rationellt. En sådan beteendeinsats kallas för en ”nudge”. Många utav oss har en ambition om att leva mer miljövänligt men ibland stämmer inte våra målsättningar och beteenden överens. Nudging kan t.ex. göra det lättare för oss att välja mer miljövänliga alternativ, och på så vis hjälpa oss att leva upp till fler ambitioner.

Intresset för gröna nudgar, dvs. nudgar som främjar miljövänliga och hållbara beteenden, ökar i samhällsdebatten runtom i världen och Sverige är inte ett undantag (se t.ex. rapport från Finansdepartementet och Naturvårdsverket). Det har runt om i världen gjorts flertalet effektiva nudging-insatser för att minska på individers energiförbrukning (för en översikt se avsnitt 6 och 7 i OECDs rapport Behavioural Insights and Public Policy).

Ett utav de mest kända och största nudging-experiment* som har genomförts, är det amerikanska elbolaget Opowers energibesparingsprogram. I experimentet skickades det ut ”Home Energy Reports” till omkring 600 000 amerikanska hushåll. Dessa rapporter innehöll information på hur mycket energi kunden använde i jämförelse med sina grannar, tillsammans med energibesparingstips. Resultatet visade att elförbrukningen hos hushållen, som mottog rapporten, minskade i genomsnitt med cirka 2% [1]. Att jämföra förbrukningen med vad ens grannar konsumerar, bygger på en insikt om att vi människor är sociala varelser och att sociala normer potentiellt kan ha en stor inverkan på vårt beteende.

 

Bild: Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. Journal of public Economics, 95(9), 1082-1095.

 

I ett annat fältexperiment, som implementerades på OECD:s kontor i Paris, testade man att ändra inomhustemperaturen på en våning från 20 °C till 19 °C, vilket ledde till en genomsnittlig effektiv minskning på 0,38 °C. Det låter kanske inte som så jättemycket men om man skulle välja att ändra temperaturen på samtliga våningar har det potential att leda till stora energibesparingar. Denna nudge bygger på en insikt om att det krävs ett aktivt val för att välja en annan möjlighet och att vi människor tenderar att acceptera det förinställda valet (default option) [2].

Vad dessa två exempel visar är att man med mycket enkla medel kan främja miljövänliga beteenden, så varför inte göra mer av sådana insatser?

Några enkla “energi-nudgar” till ditt hem eller arbetsplats

Hur du kan nudga dig själv eller andra i din närhet till att minska på energiförbrukningen? Nedan har jag listat några relativt enkla exempel på gröna nudgar som du själv lätt kan implementera i ditt hem eller på din arbetsplats.

1. Ändra det förinställda valet (default option)   

  • Ändra standardtemperaturen i din kyl och frys. Energimyndigheten rekommenderar +5 °C i kylen och -18 °C i frysen [3].
  • Minska inomhustemperaturen. Att minska temperaturen med 1°C kan potentiellt få ner energianvändningen med 5 % [3].
  • Köp en timer till dina strömuttag som automatiskt stänger av strömtillförseln under en viss tidsperiod. Det kan exempelvis vara att timern ställs in att stänga av strömtillförseln på natten. Vad många kanske inte vet är att en utav de största dolda strömtjuvarna är ”standby-läget”.

2. Feedback i realtid på din energikonsumtion

  • Införskaffa en smart el- eller vattenmätare. Läs mer om varför det fungerar i en tidigare bloggpost (på engelska):
  • En elkabel som visar strömflödet med ljus (se t.ex. den svenska uppfinningen Power Aware Cord). Elkablar som ger direkt feedback är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring strömförbrukning, och gör att det potentiellt blir lättare att komma ihåg att dra ur kontakten.

3. Sätt upp påminnelser i hemmet eller på arbetsplatsen

  • Sätt upp klistermärken/skyltar som påminner dig eller andra om att dra ur kontakten eller trycka på strömbrytaren/släcka ljuset, när man går hemifrån eller från sin arbetsplats. Det är viktigt att dessa skyltar eller klistermärken är utformade och placerade så att de lätt fångar ens uppmärksamhet (t.ex. i stark röd färg). I en tidigare bloggpost (på engelska), kan du läsa om ett nudge-experiment på Roskilde universitet i Danmark, som testade effekten av att påminna studenter att släcka ljuset efter sig (se figur till höger).

 

Vill du lära dig att skapa effektiva beteendeförändringar genom nudging? Läs mer om vår kurs Nudging i praktiken, som vi arrangerar i Malmö och Stockholm. 

Referenser:

  1. Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. Journal of public Economics95(9), 1082-1095.
  2. Brown, Z., Johnstone, N., Haščič, I., Vong, L., & Barascud, F. (2013). Testing the effect of defaults on the thermostat settings of OECD employees. Energy Economics39, 128-134.
  3. Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/

Om författaren

 

Evelina är beteendeanalytiker hos iNudgeyou och har huvudansvaret för alla våra kurser, föredrag och projekt i Sverige. Evelina är utbildad nationalekonom (med fokus på beteendeekonomi) från Lund och Köpenhamns Universitet och har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och public policy. Sedan 2014 har hon varit med och administrerat The Swedish Nudging Network, ett nätverk för forskare, politiker och andra aktörer som är intresserade av att beteendevetenskap. Evelina strävar efter att öka kännedomen och intresset för nudging i Sverige – både hos offentliga och privata aktörer. Vill du veta mer om nudging? Kontakta Evelina på: evelina@inudgeyou.com 

Shares
X