Hur skulle du gå tillväga om någon bad dig utveckla en lösning som hindrar folk från att ramla ner på järnvägsspår? De flesta skulle troligen försöka förebygga olycksfall med hjälp av mer omfattande och tekniskt avancerade åtgärder. Men det finns lösningar, baserade på nudging, som möjligen är både enklare och billigare att tillämpa. En studie från Japan utgör ett exempel på hur man kan reducera olycksfall vid järnvägsspår på ett enkelt och innovativt sätt.  

 

Den vanligaste orsaken till dödsfall vid järnvägsspår i Europa är när ett tåg kolliderar med en person [1]. I Sverige är detta också ett problem som har ökat i omfattning de senaste åren. Förutom tragiska dödsfall, leder olyckorna till utökade förseningstimmar och större arbetsmiljöproblem för lokförare [2].

BAR transport og engros är ett danskt arbetsmiljöråd som verkar för god arbetshälsa och säkerhet inom transport- och grosshandelsindustrin. I syfte att förebygga olycksfall vid danska järnvägsspår kontaktade BAR transport og engros oss på iNudgeyou, för att få hjälp med att identifiera problematiska beteendemönster längs järnvägsspår i Danmark. Projektet resulterade i en rad antal förslag på insatser. I det här blogginlägget kommer vi att visa ett specifikt beteendemönster som presenterades i rapporten, och en motsvarande lösning.

Kollisioner mellan tåg och människor uppstår på åtskilliga sätt. Vissa olyckor sker när människor under överbefolkade rusningstider går för nära plattformens kant. Andra olyckor uppstår när människor är för upptagna med deras mobiltelefoner. Dessutom händer det ofta att människor försöker gena över spåren, utan att tillräckligt snabbt kunna undkomma tåg som ankommer. En viktig förutsättning för att utveckla lämpliga nudgingåtgärder är att man har en fördjupad förståelse för människors olika beteendemönster – något som demonstreras väl i en studie utförd i Japan.

I 2012 upplevde West Japan Railway Company en ökning i antalet kollisioner vid japanska järnvägsspår [3][4]. Som en följd av detta var järnvägsbolaget fast beslutet om att mer intensivt arbeta för att reducera antalet kollisioner. Med hjälp av en omfattande mängd övervakningsfilmer över olycksfallen, kunde utredare identifiera ett specifikt beteendemönster som utgjorde en av de största orsakerna till olyckorna.

Enligt Japan Times bestod 1 900 av 3 300 olyckor av händelser som involverade personer som hade druckit alkohol. Vidare innefattade 60 % av dessa 1 900 olycksfall alkoholpåverkade personer som hade suttit på en bänk på perrongen, och som därefter hade rest sig upp, ramlat framåt och hamnat nere på järnvägsspåren. Detta representerade på så sätt ett distinkt beteendemönster.

 

I hopp om att förhindra alkoholpåverkade människor från att ramla ner på spåren testade West Japan Railway Company därför effekten av att rotera perrongbänkarna med 90 grader. Idéen är att alkoholpåverkade tågpassagerare som förlorar balansen ramlar på perrongen, istället för att ramla ner på järnvägsspåren (se figur 1). En insats som denna är ett exempel på hur systematisk beteendekartläggning kan resultera i en viktig insikt, som leder till nya lösningsförslag.

Alkohol är inte bara en bidragande faktor till järnvägsolyckor i Japan, utan utgör också ett omfattande problem runtom i Europa.  Vår hypotes var att detta också gällde för Danmark [5].

I rapporten som vi har framarbetat för BAR transport och engros kan du läsa mer om den tidigare nämnda lösningen, och andra initiativ för att höja säkerheten vid järnvägsspår i Danmark. Rapporten erbjuder också en inblick i hur vi kartlagt och analyserat beteendemönster vid danska järnvägsspår och perronger, tillsammans med rekommendationer baserade på nudging.

 

Om du är intresserad av att läsa rapporten (på danska) och få mer inspiration kan du hitta den via denna länk. Du kan också kontakta Evelina via evelina@inudgeyou.com

Kurs: Nudging i praktiken

Vill du lära dig att skapa hållbara beteendeförändringar med hjälp av nudging?

Referenser:

[1] Havârneanu, G. M., Burkhardt, J. M., & Paran, F. (2015). A systematic review of the literature on safety measures to prevent railway suicides and trespassing accidents. Accident Analysis & Prevention81, 30-50.

[2] Trafikverket (2017): https://www.trafikverket.se/contentassets/aa4e7d28eb164b35b11a6965a81c9198/trv2017_12968_tillsammans_mot_sparspring.pdf, (Hämtat 19 mars, 2018)

[3] Japan Times (2015): http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/09/national/social-issues/jt-west-switches-plaform-bench-orientation-thwart-drunken-tumbles/#.WJhMR6MkoYE, (Hämtat 6 februari, 2017)

[4] The Telegraph (2015): https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11506328/Japanese-rail-operator-finds-drunk-passengers-fall-onto-tracks-because-of-parallel-benches.html, (Hämtat, 19 mars, 2018)

[5] Restrail Reduction of Suicides and Trespasses on Railway property Collaborative project:  http://www.restrail.eu/IMG/pdf/restrail_wp1_kau_wop_001_310712_a_final_draft.pdf

Shares
X