iNudgeyou

The Applied Behavioural Science Group

Vi är specialister på tillämpad beteendeforskning och ett utav våra huvudsakliga syften är att utveckla och kommunicera evidensbaserade strategier med prosociala ändamål.

Efter 7 år av mycket hårt arbete betraktas vi som en utav de ledande nudge-enheterna i Europa. Internationellt har vi bland annat rådgivit OECD, Världsbanken och EU-kommissionen. I Danmark har vi genomfört omfattande nudging-projekt tillsammans med en dansk minister, seglat med ett containerfartyg i samband med utvecklingen av MAERSKs säkerhetsstrategi ”SAFE”, utvecklat och implementerat nya och mer effektiva boardingprocedurer för SAS, Emirates och Norwegian, bistått med rådgivning vid upprättandet av Copenhagen Airtports sektion Finger C, samt kartlagt rökares beteende i Köpenhamns nattliv.

Vi har dessutom samarbetat med och arrangerat kurser hos flertalet danska myndigheter,  bl.a. The Danish Business Authority, The Danish Competition and Consumer Authority, Miljöstyrelsen, Finansinspektionen, Nordiska ministerrådet och det danska skatteverket, SKAT.  I Sverige har vi bland annat undervisat medarbetare hos Försäkringskassan, Trafikverket och Region Skåne.

Till sist, hos iNudgeyou arbetar vi aktivt med att öka kännedomen och intresset för beteendeforskning. Därtill stöttar vi aktivt The Danish Nudging Network och det The European Nudging Network, genom medlemskap, samt donation av arbetstimmar och forskning.

Shares
X