Projekt

Ett evidensbaserat tillvägagångssätt att skapa beteendeförändringar

Vi brinner för att skapa beteendeförändringar. Det är vår drivkraft. Vi bistår våra kunder och samarbetspartner i hela processen: från identifikation och konkretisering av beteendeproblem till implementeringar av lösningar som skapar hållbara beteendeförändringar. Vårt varumärke står för hög kvalité, starka evidensbaserade lösningar och pålitlighet.

Hos iNudgeyou har vi arbetat med nudging och beteendevetenskap i praktiken sedan 2010. Vårt team är specialiserade inom tillämpad beteendevetenskap och är internationellt erkända innanför nudging-fältet. I alla våra projekt fokuserar vi på att göra ett omsorgsfullt arbete och vi tar alltid ansvar för att de lösningar vi utvecklar är etiskt försvarbara. Det säkerställer ett gott mottagande hos bland annat medarbetare och kunder. Utöver det kombinerar vi en djup vetenskaplig förståelse för mänskligt beteende med flera års erfarenhet av tillämpad beteendevetenskap. Det gör oss till en av branschens starkaste spelare.

Vi hjälper bl.a. våra kunder med att

 • Identifiera och konkretisera det beteendeproblem man önskar att ändra
 • Identifiera teoretiska och empiriska förklaringar på varför beteendeproblem uppstår
 • Utveckla nudge-lösningar och övriga beteendeinsatser
 • Designa och underlätta experiment, för att mäta effekten på lösningarna
 • Implementera nudge-lösningar och övriga beteendeinsatser

Vårt tillvägagångssätt och metoder

Hos iNudgeyou arbetar vi alltid ”diagnostiskt” med beteendeproblem. Det betyder att vi inte utvecklar lösningar innan vi kan förklara varför problemen uppstår. Vårt diagnostiska tillvägagångsätt ökar sannolikheten för att de utvecklade lösningarna har en önskad effekt. Därför lägger vi i våra projekt en stor vikt på den inledande analys av beteendeproblem. Våra metoder är utvecklade av beteendeforskare Pelle Guldborg Hansen (Ph.D.). 

För att identifiera och analysera orsakerna till beteendeproblemen kommer vi (beroende på problemställningen), t.ex. kunna utarbeta:

 • Litteraturstudier
 • Observationsstudier
 • Intervjuer
 • Statiska analyser av beteendedata

I hela processen tror vi på ett tätt samarbete med våra kunder. Det säkrar att varje enskilt beteendeproblem blir korrekt definierat och analyserat, och inte minst att de utvecklade lösningarna är realistiska och passar in i kontexten.

Kontakta oss

Om du är intresserad i ett projektsamarbete eller önskar att höra mer om vad vi kan hjälpa till med, är du välkommen att kontakta oss.

info@inudgeyou.com 

 

Experiment

Vi har utfört nudge-experiment sedan 2010 och har varje gång blivit klokare och har lärt något nytt. Det betyder också att vi genom åren har samlat på oss många olika erfarenheter i flera olika kontexter, t.ex. vad som är möjligt att genomföra eller ännu viktigare, vad som inte är möjligt att genomföra.

Genom att utföra experiment, oavsett om det är i en stor eller liten skala, uppnår man en bättre förståelse för lösningens effekt – innan den implementeras i praktiken.

Vi arbetar bl.a. med beteende innanför följande områden:

 • Offentlig politik & Administration
 • Arbetsmiljö & Flow
 • Hälsa & Konsumtion
 • Skuld & Förseelse
 • Miljö & Hållbarhet
 • Kommunikation
Shares
X