Grunduddannelsen i adfærdsindsigter & nudging 

8-dagskursus i København

Grunduddannelsen i adfærdsindsigter og nudging giver dig et solidt fundament til at kunne begynde at arbejde selvstændigt med nudging. På uddannelsen lærer du fra de førende danske kapaciteter på området om de psykologiske teorier, samt metoder og værktøjer man benytter i arbejdet med at anvende indsigter fra adfærdsvidenskaberne til at nudge.

Uddannelsen er reelt akademisk funderet, samtidig med at praksis er i centrum. Uddannelsens undervisere arbejder alle til dagligt med at anvende adfærdsindsigter og nudging til at skabe forandringer i praksis. Dette afspejler sig også i, at undervisningen bygger alle pointer op ved hjælp af levende eksempler og deltagernes arbejde med egne og tænkte cases.

Selve kursets tilgang er baseret på frameworket BASIC, der er en systematisk proces til at integrere adfærdsindsigter i arbejdet med at skabe adfærdsændringer via nudging. BASIC-tilgangen er udviklet af uddannelsens hovedunderviser adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen i samarbejde med OECD og baserer sig på en lang række cases fra ind- og udland. Dermed er uddannelsen en unik chance for at tilegne sig de værktøjer som man arbejde med som professionel på området.

Grunduddannelsen adskiller sig fra masterclassen ved at være et mere dybdegående kursus, hvor man har mulighed for at identificere og få sparring på sin egen nudging-case på alle 8 kursusgange. Derudover er holdet på grunduddannelsen væsentligt mindre end på masterclassen, da vi vægter personlig sparring i casearbejdet meget højt. 

Kurset har derfor potentiale til at forme et stærkt fundament for et adfærdsprojekt, som kan ændre adfærdsproblemer i den virkelige verden. 

Bagom grunduddannelsen

Grunduddannelsen er Danmarks førende og eneste fagligt funderet kursus i adfærdsindsigter og nudging – med garanti for undervisere, der faktisk er uddannet inden for relevante faglige områder og har reel erfaring med at arbejde med nudging og adfærdsindsigter. Uddannelsen afholdes altid for et begrænset antal deltagere for at sikre et intenst, relevant og nærværende undervisningsforløb.

Kommende kursusrække 

EFTERÅR 2024 | KØBENHAVN

Torsdag d. 24/10

Torsdag d. 31/10

Torsdag d. 7/11

Torsdag d. 28/11

Torsdag d. 5/12

Torsdag d. 12/12

Torsdag d. 9/1

Torsdag d. 30/1 

Undervisningen foregår fra kl. 10.00 – 16.00.

Kursuspris 24.995 kr. ex moms

Inkl. forplejning og kursusmaterialer 

Når man, som jeg, er nysgerrig efter at forstå, hvordan vi på en etisk forsvarlig måde, kan nudge den ønskede adfærd frem, så har grunduddannelsen været spot on.

Susanne Meyersahm

Kontorchef, Udlændingestyrelsen

Kursusindhold

blank
Før kursusstart
For at give dig den bedste start på grunduddannelsen vil vi sende dig noget forberedelsesmateriale inden kursusstart. Dette er for at sikre, at vi har et godt fælles afsæt på holdet.

Sideløbende grunduddannelsen arbejder deltagerne med egen case, og det er vigtigt at have gjort sig nogle overordnede tanker om, hvad du ønsker at arbejde med – er det inden for sundhed, arbejdsmiljø, kommunikation eller noget helt fjerde?

Med casen vil du undervejs bedre kunne få relevant sparring, hvad enten du har brug for kvalificering af et projektoplæg, komme videre med et igangværende projekt, eller hvad du nu ellers måtte have af ønsker, behov eller udfordringer i forhold til at arbejde med nudging og adfærdsdesign – og for at kunne skabe de ønskede adfærdsforandringer.

MODUL 1: INTRODUKTION TIL ADFÆRDSINDSIGTER OG NUDGING

Det første modul på Grunduddannelsen giver dig en introduktion til feltet ’nudging & adfærdsindsigter’.

Du vil få svar på spørgsmål såsom: Hvor kommer de oprindelige ideer bag nudging og adfærdsindsigter fra? Hvilke teorier og modeller arbejder man med? Hvordan adskiller disse modeller sig fra traditionelle adfærdsforandrende strategier? Hvad er en diagnostisk tilgang til nudging? Og sidst, men ikke mindst: Hvilke grupper og ressourcer kan man lade sig inspirere af?

Derudover ser vi nærmere på psykologien bag nudging. Mere specifikt betyder det, at vi ser nærmere på Daniel Kahneman og Amos Tversky’s Dual Process Theory, samt denne teoris centrale begreber (kognitive bias & heuristikker).

MODUL 2: SÅDAN IDENTIFICERER DU ET ADFÆRDSPROBLEM

I dette modul bliver du klogere på, hvordan man identificerer og konkretiserer adfærdsproblemer. Vi tager hul på første fase i BASIC, Behaviour, og med afsæt i egen case arbejder vi med værktøjer såsom adfærdsreduktion, prioritetsfilter, adfærdskortlægning samt selektion af endeligt adfærdsproblem.

MODUL 3: ANALYSE/STRATEGI – ATTENTION

I dette modul begynder vi at arbejde med analysefasen, hvor du, med fokus på det første felt i ABCD-hjulet: Attention, vil få indsigt i en række forskellige kognitive bias og heuristikker, samt hvordan disse indsigter kan anvendes til udvikling af nudging-strategier.

Vi vil se nærmere på, hvad den menneskelige opmærksomhed er, og du vil få indblik i psykologien bag opmærksomhed, herunder de egenskaber ved denne, det vil sige opmærksomhedens begrænsninger, opmærksomhedens skifte-omkostninger og hhv. reaktiv og pro-aktiv opmærksomhed.

Efterfølgende påstarter vi arbejdet med den tredje fase i BASIC, Strategies, hvor du vil blive klogere på, hvordan strategier identificeres i forlængelse af adfærdsanalysen.

MODUL 4: ANALYSE/STRATEGI – BELIEF-FORMATION

I dette modul arbejder vi videre med analysefasen, hvor du, med fokus på det næste  felt i ABCD-hjulet: Belief-formation, vil få indsigt i en række forskellige kognitive bias og heuristikker, samt hvordan disse indsigter kan anvendes til udvikling af nudging-strategier.

Vi ser nærmere på, hvordan mennesker intuitivt opfatter deres egen formodningsdannelse i et rationelt perspektiv, samt hvad adfærdsforskningen har fundet ud af, reelt er tilfældet når det kommer til dette emne.

Herefter gennemgår vi nudging-strategierne tilknyttet til Belief-formation.

MODUL 5: ANALYSE/STRATEGI – CHOICE

I dette modul arbejder vi videre med det næste felt i ABCD-hjulet: Choice.

Du vil blive introduceret for en række af de psykologiske faktorer, der påvirker menneskers valgadfærd, og grundtanken i den klassiske mikro-økonomi forklares.

Herefter gennemgår vi nudging-strategierne tilknyttet Choice.

MODUL 6: ANALYSE/STRATEGI – DETERMINATION

I dette modul arbejder vi videre med det sidste felt i ABCD-hjulet: Determination.

Vi kigger på fastholdelse og understøttelse af motivation og selvkontrol, og du vil lære om, hvilken betydning præference-konflikter har for målfastholdelse over tid og på tværs af kontekster. Hvad der er let at træffe beslutninger om på ét tidspunkt eller i én situation, udfordres ofte af konkurrerende mål på senere tidspunkter, eller under andre omstændigheder.

Herefter gennemgår vi nudging-strategierne tilknyttet Determination.

Modul 7: INTERVENTION

Dette modul omhandler BASICs fjerde fase Intervention, og hvordan du opbygger eksperimentdesigns med henblik på at teste effekten af de nudges, som du i forbindelse med de to foregående kursusgange har udviklet i dit casearbejde. Herefter diskuterer vi de udfordringer, der optræder i forbindelse med at effekt-evaluere i den virkelige verden – og vi diskuterer de eksperimentdesigns der vil være relevante i forbindelse med deltagernes cases.

Modul 8: ETIK

Dette modul ser nærmere på de etiske retningslinjer og praktiske udfordringer som arbejdet med nudging og adfærdsdesign medfører. Nudge får af skeptikere kritik for at være manipulation af menneskers valg, og vi vil i denne kursusgange gennemgå de etiske overvejelser og retningslinjer som er nødvendige når du begynder at arbejde systematisk med at påvirke andre menneskers adfærd.

Modul 9: CHANGE

Til dette modul bliver vi klogere på den sidste fase i BASIC, nemlig Change, som handler om, hvordan man systematisk implementerer og opskalerer et adfærdstiltag når (felt)eksperimentet er tilfredsstillende.

PRÆSENTATIONER

Eter det sidste undervisningsmodul er det tid til case-præsentationer, hvis man har arbejdet med en case. På baggrund af præsentationen vil der blive givet feedback og sparring fra deltagere og undervisere i forhold til den sidste tilpasning og kvalificering af casen, samt i forhold til det fremadrettede arbejde med at skabe adfærdsforandringer forankret i nudging og adfærdsvidenskab.

Dagen afsluttes med overrækkelse af kursusbevis og en fælles skål.

Undervisere

Pelle Guldborg Hansen

Pelle Guldborg Hansen

Adfærdsforsker, Roskilde Universitet |CE, iNudgeyou

pelle@inudgeyou.com

Pelle er adfærdsforsker på Roskilde Universitet og Danmarks førende nudging ekspert, hvor han i mere end 12 år har arbejdet med implementering af adfærdsøkonomi og nudge-interventioner inden for en bred vifte af områder og industrier. Internationalt har Pelle rådgivet blandt andre OECD, Verdensbanken og Europa-Kommissionen. Han sidder dertil i Advisory Board i IBPPA – The International Behavioural Public Policy Association, og GAABS – The Global Association of Applied Behavioural Science, samt er medlem i Erhvervsministerens EU- og regelforum.

Caroline Gundersen

Caroline Gundersen

Managing Director, iNudgeyou

 caroline@inudgeyou.com

Caroline er daglig leder i iNudgeyou. Hun er specialiseret i strategisk kommunikation og formidling af videnskabelig information. Carolines hverdag består af at lede iNudgeyou. Det indebærer det overordnede ansvar for iNudgeyous aktiviteter, herunder projekter og undervisning. Derudover er Caroline med til at facilitere aktiviteter i Dansk Nudging Netværk.

Jesper Elbæk Jensen

Jesper Elbæk Jensen

Behavioral Analyst, iNudgeyou

 jesper@inudgeyou.com

Jesper er uddannet cand.polit. og har de seneste år arbejdet med adfærdsøkonomi og nudging i praksis. Jespers hverdag består af at lede og udføre projekter, hvor adfærdsindsigter er kernen til at ændre adfærd. Det indebærer gennemgang af adfærdsvidenskabelig litteratur, udvikling og test af adfærds-informerede løsninger samt præsentation af resultater.

Kursussted

København

Kurset afholdes centralt i København, og du vil få besked om kursets præcise lokation i god tid før kursusstart.

Forplejning

Vi anerkender, at et godt kursus kun bliver bedre af god mad. Der er fuld forplejning under hele kurset; herunder morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og the. Der bliver selvfølgelig altid taget højde for allergier og andre madhensyn.

Kursusmateriale

Kursusmateriale

Til kurset modtager du unikt kursusmateriale, både inden og på selve kursusdage, der vil gøre undervisningen mere effektiv. Dertil får du en notesblok og kuglepen, og du behøver derfor ikke medbringe noget selv.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at tage kontakt til Clara, som står klar til at svare på alle dine spørgsmål.

Tlf. 60 71 70 17 

learn@inudgeyou.com

FAQ
blank
Hvem henvender grunduddannelsen sig til?
Kurset henvender sig til alle med interesse for at skabe adfærdsforandringer, hvad end man arbejder i det offentlige, en organisation eller en virksomhed . Ofte arbejder deltagerne allerede med menneskers valg og adfærd eller skal til at starte et projekt med fokus på adfærdsforandringer, men mangler de rette redskaber til at kunne arbejde mere målrettet med nudging og adfærdsindsigter.
Er der grupperabat på grunduddannelsen?

Hvis man kommer 2 eller flere fra samme organisation, er der mulighed for at få rabat på kursusprisen. Skriv en mail til os på learn@inudgeyou.com, hvis du er interesseret i at høre mere om vores rabatter.

Er der en tilmeldingsfrist?
Vi har ikke en tilmeldingsfrist til kurset, men der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig i god tid for at sikre dig en plads på holdet.

Download kursusbrochuren

Registrer dig her, hvis du vil have tilsendt brochuren for grunduddannelsen. Når du downloader brochuren giver du tilladelse til, at vi må sende dig information vedrørende dette kursus.

Tusind tak for din interesse! Du modtager brochuren i din mail-indbakke indenfor få minutter.

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X