iNudgeyou – Center for Anvendt Adfærdsforskning

Et uafhængigt forskningscenter, der har flyttet grænser og skabt værdi siden 2010

Vil du i kontakt med os?

Kontakt: Caroline Gundersen
3133 2442
learn@inudgeyou.com

Hos iNudgeyou har vi siden 2010 specialiseret os i at udvikle og teste nye adfærdsforandrende koncepter baseret på Adfærdsindsigter, dvs. indsigter fra de anvendte adfærdsvidenskaber.

I mere end et årti har vi været et af verdens førende centre i anvendt adfærdsforskning og har oparbejdet en bred portefølje af nationale og internationale projekter, der omhandler værdiskabende adfærdsforandringer.

Projekterne omhandler alt fra udvikling og test af adfærdskoncepter til Lufthavne (bl.a. kødannelse, boarding, sikkerhed og logistik) over supermarkeder (bl.a. frugt og grønt, fisk, og økologi), industri & arbejdsmiljø (bl.a. Maersk, Ørsted, & NCC) og medicinal industri (bl.a. produktion, sikkerhed & compliance) til offentlige myndigheder nationalt (bl.a. Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen, Finanstilsynet, Miljøstyrelsen, SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, & Center for Cybersikkerhed), såvel som internationalt (bl.a. OECD, Verdensbanken, Nordisk Minister Råd, Europa Kommissionen, & Den Brasilianske stat).

Det slet skjulte 00’er-agtige navn, ”i-Nudge-you”, refererer til en grundpræmis i vores arbejde; nemlig den etiske ramme som holdet udarbejdede ved centerets etablering, der understreger det særlige og uundgåelige ansvar, man pådrager sig, når man griber adfærdsforandrende ind i andre menneskers liv. Denne etiske ramme blev publiceret i fagtidsskriftet The European Journal of Risk Regulation, hvilket illustrerer en anden grundpræmis i vores arbejde; nemlig målet om at publicere vores arbejde i førende videnskabelige fagtidsskrifter.

Til denne dag udgør iNudgeyou – Center for Anvendt Adfærdsforskning – den umulige ide; et uafhængigt forskningscenter dedikeret til at flytte grænserne i anvendt adfærdsforskning samtidig med at skabe konkrete adfærdsforandringer med en målbar værdi for alle vores samarbejdspartnere.

I iNudgeyou arbejder vi aktivt med at udbrede kendskabet til og interessen for adfærdsforskning i det brede samfund såvel som hos beslutningstagere. Dette gøres gennem offentliggørelse og kommunikation af vores arbejde i videst muligt omfang, udarbejdelse af Open Access rapporter og publicering af videnskabelige artikler. Dertil støtter vi aktivt Det Danske Nudging Netværk og Det Europæiske Nudging Netværk gennem medlemskab samt donation af arbejdstimer, research og forskning. 

Uddrag af projekter

Nudging af Flow i Københavns Lufthavn

>> Dansk
>> English

 

 

Nudging Smoke in Airports

>> English

Bedre Håndhygiejne med Nudging på Hospitalet

>> Dansk
>> English

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X