Projektsamarbejde med Energistyrelsen

Ønsker du at vide mere?

Kontakt Caroline Gundersen
+3133 2442
caroline@inudgeyou.com

Rapport om adfærdsindsigter inden for energimærkningsordningen

Energimærkningsordningen har til formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten af anvendelse af energi i bygninger samt øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Siden lanceringen i 1998 er den klimapolitiske dagsorden blevet stadigt mere aktuel og senest har Regeringen indgået en bred aftale om en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 sammenlignet med 1990.

På trods af mange års politiske indsatser – eksempler er BedreBolig-ordningen og energispareordningen – er der stadig potentiale for at øge tempoet af den grønne omstilling af bygningsmassen. Den traditionelle tilgang med anvendelse af informationskampagner og økonomiske virkemidler alene har svært ved at motivere tilstrækkeligt mange private boligejere til at gennemføre energirenoveringer.

Energistyrelsen har bedt iNudgeyou om at undersøge, hvorvidt adfærdsvidenskabelige greb kan anvendes inden for energimærkningsordningen til at komplementere den traditionelle tilgang. Målet er, at flere boligejere går fra blot at overveje energirenoveringer til faktisk at føre dem ud i livet.

Faktisk er projektet endt med at blive det største danske adfærdsprojekt inden for energi- og klimaområdet! Resultatet er nu blevet publiceret af Energistyrelsen, og du kan finde rapporten her.

En hjørnesten i opgaven er at udvikle en ny, adfærdsoptimeret energimærkningsrapport, som i højere grad kan få boligejere til at læse, forstå og handle på rapportens indhold. Et andet hovedformål er at afdække og udvikle adfærdsløsninger til nye beslutningspunkter, der kan gøre boligejere opmærksomme på renoveringspotentialet og få dem til at tage første skridt. I denne rapport præsenterer vi projektets resultater og vores anbefalinger til næste skridt.

Samlet finder vi, at anvendelsen af adfærdsindsigter kan bidrage betydeligt til at fremme energirenoveringer i danske husstande. I alt har vi udviklet og testet fem løsningskoncepter, som alle skaber øget opmærksomhed på både energimærkningsordningen og potentialet ved at renovere.

De fem koncepter adresserer forskellige situationer og målgrupper, men har det tilfælles, at adfærdsvidenskabelige greb anvendes til at flytte boligejeren fra intention til handling. Ønsker du at vide mere om projektsamarbejde med iNudgeyou, kan du læse mere her.

5 løsningskoncepter i projektet

Usynlig
Løsningskoncept 1: Ny, adfærdsoptimeret energimærkningsrapport

Konkret har vi udviklet to versioner af en ny, adfærdsoptimeret energimærkningsrapport. Tre centrale ændringer er, at den nye rapport præsenterer det mest relevante information først, rentable tiltag er gjort fremtrædende og der introduceres en handlingsanvisende ”sådan kommer du i gang”-stepguide.

I et laboratorieeksperiment har vi testet effekten af de anvendte adfærdsgreb målt på bl.a. forståelse og tillid. Vi finder, at eksperimentgruppen, der anvender den adfærdsoptimerede rapport – sammenlignet med den nuværende rapport – svarer betydeligt oftere korrekt på informationsspørgsmål, vurderer at være mere sikker i forståelsen og føler sig mere tryg ved at igangsætte renoveringer.

Løsningskoncept 2: Interaktivt energimærke på digitale boligannoncer

I samarbejde med Realmæglerne har vi udført et felteksperiment, som tester effekten af gøre besparelsespotentialet fremtrædende på digitale boligannoncer.Felteksperimentet viser, at tilføjelsen af ekstra information om besparelsespotentialet øger antallet af besøgende på sparenergi.dk med 3.700 pct.

Stigningen er mere end 20 gange større end når nøjagtig samme information præsenteres ved en ”mouse-over”-effekt.

 

Løsningskoncept 3: En ny digital platform

Vi har i projektet videreudviklet en adfærdsoptimeret platform med udgangspunkt i tre nøgletemaer: Interaktivt design, skræddersyet information og konkrete handlingsanvisninger.

Ligesom for den nye energimærkningsrapport har vi i et laboratorieeksperiment testet effekten af de anvendte adfærdsgreb. Vi finder, at vores udgave af den digitale platform – sammenlignet med den nuværende energimærkningsrapport – gør brugere bedre i stand til at besvare informationsspørgsmål, øger sikkerheden af deres svar og kaster dem ud i renoveringsprojekter med større tryghed.

 

Løsningskoncept 4: Skræddersyet one-pager til møder i banken

Vi har udviklet en one-pager, der præsenterer det mest relevante information fra energimærkningsrapporten og samtidig giver en konkret step-guide til, hvordan renoveringerne udføres i praksis. Dermed introduceres et nyt beslutningspunkt på et tidspunkt og i en situation, der tidligere intet havde med energirenoveringer at gøre. I et felteksperiment i samarbejde med Totalkredit, Nykredit og Arbejdernes Landsbank har vi testet one-pageren til kundemøder i tre danske bankfilialer. Med forbehold for en meget lille stikprøve viser eksperimentet, at knap 40 pct. af boligejere, der præsenteres for en one-pager i banken efterfølgende planlægger at igangsætte en renovering.

 

Løsningskoncept 5: Skræddersyede e-boks breve til borgere

Kommuner spiller en afgørende rolle for at introducere nye beslutningspunkter, der gør boligkøbere og boligejere opmærksomme på muligheden for at energirenovere. En nem og oplagt løsning er at kontakte udvalgte borgere med skræddersyede breve via e-boks.

I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune har vi testet et adfærdsoptimeret brev, der gør boligejere opmærksom på muligheden for at renovere. Konkret sendte Høje-Taastrup Kommune breve til boligejere med energimærke D, E, F eller G, som alle havde mulighed for at ”springe to trin” på energiskalen – fx fra G til E. Eksperimentet målte ganske simpelt, hvor mange af modtagerne som trykkede på linket i e-boks brevet og dernæst blev ført videre til en borgerside med uddybende information.

Kontakt os for mere information

COO

Caroline Gundersen

E-mail

caroline@inudgeyou.com

Telefon

+45 3133 2442

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X