BASIC

Et nyt værktøj til effektiv og forsvarlig udvikling af nudges

Anvendt adfærdsvidenskab er kommet for at blive

Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af adfærdsvidenskab i udviklingen af effektiv og forsvarlig adfærdsregulering er kommet for at blive. Reporter som fx MINDSPACE, EAST og Test, Learn and Adapt, såvel som den fantastiske case-samling Behavioural Insights and Public Policy publiceret af OECD har vækket interessen og motivationen blandt beslutningstagere i både det offentlige og private.

BASIC© lukker et hul i litteraturen

Det er ikke meget, udover inspirationsmateriale, der faktisk er blevet skrevet om, hvordan man reelt benytter adfærdsindsigter i udviklingen af adfærdsregulerende tiltag, herunder de processer og værktøjer udviklingen af adfærdsregulerende projekter involverer.

I særdeleshed, er næsten intet blevet skrevet om, hvordan adfærdseksperter går til et problem i et adfærdsperspektiv, såvel som identificerer de adfærdsindsigter, der ligger til grund for en effektiv og ansvarlig indsats. For at lukke dette hul i litteraturen har Pelle Guldborg Hansen (CE i iNudgeyou og Adfærdsforsker på Roskilde Universitet) og Karsten Schmidt (associate researcher i iNudgeyou og Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet) fornyligt udgivet en artikel om BASIC©: et nyt værktøj til effektiv og forsvarlig udvikling af adfærdsregulering i tidsskriftet Politik & Økonomi.

BASIC© er resultatet af de snart 10 års arbejde med nudging og adfærdsindsigter, som Pelle og Karsten har udført her i iNudgeyou og i deres forskning på Roskilde Universitet.

Hvad er BASIC©?

Ligesom EAST og MINDSPACE er BASIC© et akronym. Det står for ’Behaviour’, ’Analysis’, ’Solution’, ’Intervention’ og ’Continuation’.

Formålet med BASIC© er at give potentielle adfærdseksperter et detaljeret framework til udviklingen af effektive og forsvarlige nudges, der favner hele processen – fra start til slut. Dette gør BASIC© ved at tilbyde værktøjer, der:

  • identificerer og konceptualiserer relevante adfærdsproblemer (Behaviour)
  • analyserer (Analysis) identificerede adfærdsproblemer,
  • identificerer relevante adfærdsindsigter som potentielle løsninger (Solution),
  • Tester løsninger gennem interventioner (Intervention) baseret på holdbare eksperimentdesigns, og til sidst
  • Implementerer effektive løsninger som adfærdsregulerende tiltag gennem en struktureret fase kaldet ’Fortsættelse’ (Continuation).

BASIC© adskiller sig fra tidligere frameworks på to meget centrale parametre. For det første kortlægger og favner BASIC© hele den proces, et adfærdsregulerende projekt kræver. For det andet adskiller BASIC© sig ved at være diagnostisk i sin tilgang – en egenskab BASIC© rummer igennem sit teoretiske framework, der systematisk relaterer analysen (Analysis) af adfærd (Behaviour) til identificeringen af relevante adfærdsindsigter som potentielle løsninger (Solution).

Omfattende version af BASIC© på trapperne

Artiklen i tidsskriftet Politik & Økonomi der nævnes ovenfor, er en såkaldt koncept-paper og derfor hovedsagelig af interesse, for dem der allerede er familiære med arbejdet med nudging og adfærdsindsigter.

Heldigvis vil BASIC© udkomme i en langt mere omfangsrig og detaljeret version, når OECD i et samarbejde med Roskilde Universitet i midten af 2018 udgiver denne som en guideline og værktøjskasse for beslutningstagere, der arbejder med nudging og adfærdsindsigter.

Kan du ikke vente indtil da, så er BASIC© heldigvis også det værktøj som er grundpillen i vores succesfulde kurser og masterclasses, hvor vi igennem de sidste 2 år har haft en lang række danske og udenlandske beslutningstagere og projektledere igennem.

Du kan læse mere om vores kurser her:

BASIC© er grundpillen i vores kurser

Hvis du er interesseret i hvordan du kan anvende nudging i dit arbejde, kan du læse mere om vores kurser her:

Nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev!

Thank you for subscribing! We have send you a confirmation mail - it might be in your spam folder.

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X