Får du ikke sovet nok? Der er flere måder at sikre sig en bedre søvnkvalitet på. Vi gav input til PEARL SEAWAYS for at sikre deres medarbejdere en bedre nattesøvn.

 

Ifølge Vidensråd for Forebyggelse har cirka 16 procent af den danske arbejdsstyrke skiftearbejde, og desværre oplever folk med skiftearbejde flere søvnproblemer end personer med fast dagsarbejde. Det gennemsnitlige søvnbehov for en voksen person anslås at være 7,5 time i døgnet [1] men for skiftearbejdere kan det være en stor udfordring at få søvnbehovet dækket.

Skiftearbejde er kendetegnet ved, at medarbejderne har kortere men ofte flere arbejdsperioder i løbet af et døgn. Det kan betyde, at hvileperioderne ligeledes bliver kortere, og det får den konsekvens, at mange skiftearbejdere ikke har mulighed for at få de anbefalede 7,5 timers sammenhængende søvn (se Figur 1).

 

Figur 1. Eksempel på skiftearbejderes arbejdstider

 

Søvnforskning peger på, at søvn er afgørende for, at vi mennesker kan fungere optimalt. Vedvarende manglende søvn er blandt andet blevet associeret med overvægt, forhøjet blodtryk, risiko for udviklingen af diabetes og hjerte-kar-sygdom, samt generelt nedsat arbejdsproduktivitet [1].  Derfor er det særligt vigtigt for virksomheder at hjælpe skiftearbejdere til at opnå den bedst mulige nattesøvn.

 

Hvordan sikres den gode søvn?

I 2015 udgav Vidensråd for Forebyggelse en rapport, som samlede den nyeste viden om søvn [1]. I rapporten opstilles en række generelle råd om, hvordan personer kan øge deres søvnmængde og søvnkvalitet (se Figur 2).

 

Figur 2. Gode råd om søvn fra Videnråd for Forbyggelse

 

De gode råd fra Vidensråd for Forebyggelse gør det klart, at der er en lang række af faktorer der påvirker søvnkvaliteten.

 

Søvnproblemer hos PEARL SEAWAYS

 

I 2017 arbejdede iNudgeyou sammen med PEARL SEAWAYS for at forbedre medarbejdernes søvn.  Særligt var der fokus på skiftearbejderne i færgens maskinrum, der havde udfordringer med at få tilstrækkeligt med søvn. De følgende afsnit præsenterer en kort beskrivelse af processen bag ét af disse input:

PROBLEMET: På baggrund af den indledende screening af skiftearbejdernes søvnmønstre, identificerede vi en række potentielle barrierer for medarbejdernes søvn. Én af adfærdsindsigterne fra screeningen var, at flere af medarbejderne valgte at spise inden de skulle i seng. Vidensråd for Forebyggelse påpeger at indtagelse af mad inden sengetid, kan forringe søvnkvaliteten.

DIAGNOSEN: I samtalerne med skiftearbejderne var der flere af dem der lagde vægt på, at en af årsagerne til at de blev fristet til at spise lige inden sengetid, var fordi der stod friskbagt morgenbrød fremme. Flere skiftearbejdere valgte tilmed også at spise aftensmad om aftenen inden sengetid (se Figur 3).

 

Figur 3. Skiftearbejderes placering af måltider 

 

Hvis skiftearbejderne holder fast i deres vante spisetider, så kommer måltiderne til at ligge på tidspunkter, hvor skiftearbejderne vil komme til at indtage energi- og fedtholdig kost, umiddelbart inden de lægger sig til at sove. I forhold til ovenstående vagtplan kunne det være en ide at koordinere måltider med spisestuen, så medarbejderne havde mulighed for at spise aftensmad tidligere, således at de undgår at indtage et større måltid lige de lægger sig til at sove.

Hvis du er interesseret i at lære at anvende nudging til at styrke dit arbejdsmiljø, kan du læse mere om vores kursus Nudging og det gode arbejdsmiljø‘ her.

LØSNINGSFORSLAGET: Skiftearbejderne var særdeles fristet til at tage del i morgenbrødet når de stod i selve situation, men da flere af dem blev spurgt dagen forinden om de ønskede morgenbrød, svarede flere af dem nej tak. Hvordan er det så muligt at nudge nattevagter som har en præference for ikke at spise morgenbrødet, samtidig med at de resterende medarbejdere stadig har muligheden?

 

Skiftearbejderne virkede til at have forskellige præferencer afhængigt af om de blev spurgt til præferencen for morgenbrød forinden eller midt i morgenbrødssituationen. Dette stemmer overens med forskning, der peger på at vi mennesker ikke altid har de samme præference for ting over tid. Dette psykologiske fænomen kaldes tidsinkonsistente præferencer [2]. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at det er lettere for os at forpligte os til at udføre krævende ting ude i fremtiden (f.eks. at løbe en halvmaraton eller lade være med at spis morgenbrød), end når vi står midt i selve situationen.

 

En måde at modvirke fristelser på er ved hjælp af forpligtelser. Det konkrete løsningsforslag var, at alle skiftearbejdere bør skrive sig på en liste, for at vælge hvilket morgenbrød de ønsker at få serveret den efterfølgende morgen (se figur 4).

 

Figur 4. Illustration af morgenbrødsliste til udfyldning dagen inden

 

Medarbejdere som har en generel præference for at undgå det energi- og fedtrige morgenbrød, vil have nemmere ved at lade være med at skrive sig på listen dagen før (da de ikke påvirkes af synet og duften af morgenbrødet). På denne måde kan nattevagter hjælpes til at undgå at indtage et energi- og fedtrigt måltid, lige inden de skal sove.

 

Nudget er et alternativ til mere invasive løsningsforslag. Nudget tillader for eksempel medarbejdere, som har et ønske om at spise en kanelsnegl at gøre det. De fratages altså ikke muligheden. Samtidig hjælper nudget nattevagter, som ellers kunne fristes af morgenbrødet, til at undgå at spise en energi- og fedtrigt kanelsnegl lige inden de skal op og sove. Dette er et eksempel på, hvordan man kan undgå at en intervention kommer til at virke som en løftet pegefinger.

 

Det er vores vurdering at der var mange faktorer der bidrog til skiftearbejdernes søvn problemet. Eksemplet med morgenbrød er kun ét af flere input som iNudgeyou har givet til PEARL SEAWAYS. Vi anbefaler alle, som oplever udfordringer med at sove at orientere sig i rapporten Søvn og Sundhed der kan hentes på følgende link:

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf

 

Sov godt!

 

 

Referencer

Baandrup, L. (2015). Søvn og Sundhed. En rapport fra Vidensråd for forebyggelse.

Read, D., Loewenstein, G., & Kalyanaraman, S. (1999). Mixing virtue and vice: Combining the immediacy effect and the diversification heuristic. Journal of Behavioral Decision Making, 12(4), 257.

 

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X