Transportsektoren kan tilskrives en stor del af den globale forurening og udledning af drivhusgasser, der primært stammer fra biler og lastbiler. Et vigtigt skridt i kampen mod den globale opvarmning er derfor at få forbrugerne til at købe mere miljøvenlige biler, da de netop forurener mindre. Forskning har vist, hvordan framing af bilens brændstoføkonomi kan få folk til at misfortolke, hvor grøn og billig den pågældende bil egentlig er – og hvordan en reframing af denne kan forbedre vores beslutningstagning.

 

Transportsektoren kan holdes ansvarlig for 14 % af den globale udledning af drivhusgasser. Derudover stammer næsten hele verdens transportenergi fra fossile brændstoffer [1]. Nyligt data viser foruden, at CO2 forurening i den danske transportsektor er steget med 5,7 % fra 2015 til 2016, hvilket også var den sektor i Danmark med størst forurening [2].

 

Ifølge kritikere fejler transportsektoren i at reducere brugen af ​​fossile brændstoffer, hvorfor det understreges, at der skal gøres yderligere anstrengelser for at takle klimaændringerne. Forbedring af bilernes miljøvenlighed er en afgørende faktor for nedskæring af ​​brændstofforbruget [3]. Det er derfor vigtigt at erstatte mindre miljøvenlige biler med nye biler, der bruger mindre brændstof pr. kilometer.

 

Forskning viser, at forbrugerne undervurderer netop denne værdi [4]. Dette er fordi forbrugerne undervurderer nytten ved at have en miljøvenlig bil, selvom der faktisk både er en økonomisk og miljømæssig besparelse ved at gøre det.

 

Men hvordan kan det være?

 

 

Kilometer-per-liter-illusionen

Betragt følgende situation. Du ejer to biler og kører hver af bilerne 10.000 kilometer om året. Den ene bil kører 10 kilometer per liter og den anden 25 kilometer per liter. Du ønsker at erstatte en af ​​dem med en mere miljøvenlig bil, der kører længere på literen.

 

Hvilke af følgende to muligheder ville du mene var den bedste for at spare flest penge på benzin:

 

  • Mulighed A: Udskift 10 km/l-bilen med en 20 km/l-bil
  • Mulighed B: Udskift 25 km/l-bilen med en 50 km/l-bil

Hvis du er som de fleste, vil du vælge Valgmulighed B.

 

Resultaterne af et forskningseksperiment af Larrick og Soll fra 2008 viste, at flertallet af deltagere (når de fik et lignende spørgsmål) vurderede mulighederne som en lineær forbedring af kilometer per liter.

 

Det vil sige: Jo større forbedring i km/l, desto større er forbedringen i brændstofeffektiviteten.

 

Matematisk er dette dog ikke korrekt, da forholdet mellem km/l og brændstofforbrug er ikke lineær.

Forbedring af vurderinger ved reframing af km/l

Betragt nu de samme to valgmuligheder som før. I figur 2 nedenfor er de to muligheder præsenteret igen, inklusiv hvor mange liter brændstof hver bil ville have brugt efter at have kørt 100 kilometer.

 

Med denne tilføjelse bliver det tydeligt, at Valg A faktisk er det bedste valg i forhold til forbedring af brændstofeffektiviteten. Hvis du skulle køre 10.000 kilometer, ville Mulighed A have sparet dig 500 liter benzin, mens Mulighed B kun ville spare dig 200 liter benzin.

 

Eksperimentet af ​​Larrick og Soll (2008) viste, at præsentationen af brændstoføkonomien i liter per 100 km (l/100 km) i stedet for kilometer per liter (km/l) forbedrede deltagernes vurderinger af brændstoføkonomien. På den måde er det lettere for forbrugeren at vurdere, hvor meget benzinbilerne bruger på en given tur – og dermed også benzinbesparelsen.

 

Selvom km/l er egnet til at vurdere, hvor langt bilen kan køre på en tank, giver l/100 km forbrugerne mulighed for lettere at vurdere, hvor meget CO2bilen frigiver, og hvor meget forbrugeren reelt kan spare på det mindre benzinforbrug. Denne repræsentation er allerede implementeret i mange af de andre europæiske lande, heriblandt Sverige – men ikke i Danmark.

 

 

Energimærkning

Oplysninger om bilens brændstoføkonomi, og hvordan den vises, kan derfor være afgørende for forbrugerens valg af bil.

 

En tydelig måde at informere forbrugeren omkring bilens brændstoføkonomi er ved at vedhæfte et energimærke på nye biler, der netop skal vise miljøvenligheden af bilen. Denne type energimærkning kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne forskelle, hvilket gør det lettere at identificere biler, der både er billigere og grønnere på grund af det mindre benzinforbrug.

 

 

Forbrugere kan nudges til et grønnere valg

Energimærkerne og reframingen af km/l-målene er kun få eksempler på, hvordan nudging kan bruges til at hjælpe folk med at træffe mere miljøvenlige beslutninger. Andre nudges har været effektive til at fremme mere miljøvenlig adfærd på en lang række områder, lige fra vandforbrug til madspild.

En indsigt i menneskelig adfærd viser derfor et stort potentiale inden for bæredygtighed. Især da denne netop er årsagen til nogle af vores største miljømæssige udfordringer.

 

 

 

Referencer

 

  1. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
  2. https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25004
  3. https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/fuel-efficiency#.Wrjudr-FJHQ
  4. Larrick, R., & Soll, J. (2008). The MPG Illusion. Science, 320(5883), 1593-1594.
  5. https://www.epa.gov/fueleconomy/history-fuel-economy-labeling
  6. https://www.epa.gov/fueleconomy/fuel-economy-and-environment-label-examples

Nyhedsbrev

Sign up til vores nyhedsbrev, og tilslut dig de mere end 5.000 andre, der løbende modtager updates om nudging direkte i indbakken.

Tak for din tilmelding! Vi har sendt dig en bekræftelsesmail, den ligger måske i dit spamfilter.

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X