Hvis du blev spurgt om at designe en løsning, der forhindrer personer i at falde ned på togskinner, hvor ville du så starte? De fleste ville nok starte med at fokusere på perronens kant og tilføje perrondøre, som vi kender fra metrostationerne her i Danmark. Et nyligt studie fra Japan viser dog, at det kan betale sig at fokusere et andet sted på perronen.

I Europa er kollisioner mellem tog og person den hyppigste årsag til dødsulykker ved jernbaner, og det er også tilfældet i Danmark.[1] For at komme problemet til livs tog BAR transport og engros kontakt til os i iNudgeyou for at lave et projekt om adfærdsproblemer ved jernbaner. Dette projekt er netop afsluttet, og det har resulteret i en række løsningskoncepter om, hvordan man kan arbejde med at reducere antallet af uheld ved jernbanespor. I denne blogpost tager vi et nærmere blik på et af de adfærdsproblemer, vi har arbejdet med i forbindelse med vores løsningskoncepter.

Flere forbinder en personpåkørsel med en ulykke, som finder sted, fordi en person har forvildet sig ud på skinnerne. I virkeligheden findes der mange grunde til, at personpåkørsler sker. Nogle personer går for tæt på perronkanten, når der er mange mennesker på perronen, nogle er optaget af deres smartphone og ser ikke, at de er på vej ud i en togoverskæring, mens andre maler med graffiti og hører måske ikke toget komme.

At forstå adfærden i dybden er imidlertid afgørende for at kunne finde det rette nudge. For at opleve et eksempel på dette skal vi en tur til Japan. 

I 2012 oplevede Japan Railway West en stigning i antallet af personpåkørsler tæt ved perroner.[2] Japan Railway West var fast besluttede på at reducere antallet af ulykker. Ved at kigge overvågningsvideoer af perronen på tidspunkter, hvor der var sket ulykker, kunne man begynde at se et mønster. Ifølge Japan Times bestod 1900 ud af 3300 fald af personer, der var påvirket af alkohol. Ud af de 1900 alkoholpåvirkede bestod 60 % af ulykkerne af, at personer fik overbalance ,efter de havde rejst sig fra bænke på perronen, hvorefter de faldt ned på skinnerne. Det var et markant adfærdsmønster.

For at modvirke, at berusede personer falder ned på skinnerne, er Japan Railway West i gang med at teste effekten af at vende bænkene på perronen 90 grader. Ideen er, at den alkoholpåvirkede, som får overbalance, vil falde forover på perronen i stedet for at falde ned på sporene (Se figur 1).

Løsninger som denne er et godt eksempel på, hvordan en systematisk adfærdskortlægning kan medføre adfærdsindsigter, der kan pege på nye nudges.

Løsningen er blot en af flere initiativer, som beskrives i vores nye rapport for BAR transport og engros, om nudging ved jernbanespor. I rapporten kan du læse mere om, hvordan vi har arbejdet med at kortlægge og analysere adfærd ved det danske jernbanenet samt udvikle løsningsforslag. Hvis du er interesseret i at læse rapporten og få inspiration, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så får du en notifikation i din indbakke, så snart den udkommer.

 

Referencer:

Nyhedsbrev

Sign up til vores nyhedsbrev, og tilslut dig de mere end 5.000 andre, der løbende modtager updates om nudging direkte i indbakken.

Tak for din tilmelding! Vi har sendt dig en bekræftelsesmail, den ligger måske i dit spamfilter.

Download the course brochure

Brochure for the Masterclass in Nudging

By downloading the course brochure, you give consent for us to send email communication to the provided email address. You can unsubscribe at any time.

 

Tak for din interesse! Snart vil du modtage brochuren i din indbakke.

Brochure for1-dagskurset i adfærdskommunikation

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for 1-dagskurset i nudging & arbejdsmiljø

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure forMasterclass i Nudging

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation til den angivne e-mailadresse. – Du kan til enhver tid afmelde igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Brochure for Grunduddannelsen

Ved download af kursusbrochuren giver du accept til, at vi må sende e-mailkommunikation vedrørende dette kursus til den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tak for din interesse. Vi sender dig en mail med brochuren.

Shares
X